Zoom

Zoom - platforma do wideokonferencji, wykorzystywana do prowadzenia zajęć online. Znajdujące się tu instrukcję zawierają informacje o:

Dla wykładowcy: 

  • aktywacje konta zoom,
  • tworzenie i rozpoczynanie spotkania,
  • wyciszanie, wyrzucanie uczestników spotkania,
  • udostępnianie ekranu w trakcie spotkania,
  • tworzenie pokojów w spotkaniu,
  • generowanie listy uczestników.

Dla studenta:

  • dołączaniu do spotkania,
  • konfiguracji mikrofonu i kamery.