Anna Skuzińska

Obraz Anna Skuzińska
Kraj:Polska
Miasto:Elbląg
Kursy:Dysharmonia w rozwoju dziecka - diagnoza, profilaktyka, terapia , Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki , Praca z dzieckiem z zaburzeniami emocji i zachowania, Psychologia rozwojowa , Rozwój i dobrostan psychiczny dziecka , Psychoterapia, Aktywizacja osób bezrobotnych, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia rozwoju, Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń rozwoju, PEDAGOGIKA SPECJALNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE, Polski i europejski rynek pracy, Przedsiębiorczość w pracy doradcy zawodowego, PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU, Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju, Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WIEKU SZKOLNEGO, Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowego, Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, Zaburzenia społeczno-emocjonalne, Zarządzanie w oświacie - NEGOCJACJE , ...
Ostatni dostęp:czwartek, 21 marzec 2019, 19:23  (2 dni 15 godz.)