Anna Skuzińska

Picture of Anna Skuzińska
Country:Poland
City/town:Elbląg
Courses:Psychoterapia, Aktywizacja osób bezrobotnych, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia rozwoju, Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń rozwoju, Nowoczesne metody poszukiwania pracy i rekrutacji, Pedagogika specjalna, PEDAGOGIKA SPECJALNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE, Polski i europejski rynek pracy, Przedsiębiorczość w pracy doradcy zawodowego, Psychologia pracy i bezrobocia, PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU, Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju, TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WIEKU SZKOLNEGO, Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowego, Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, Zaburzenia społeczno-emocjonalne, Zarządzanie w oświacie - NEGOCJACJE , Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki , Psychologia rozwojowa , Rozwój i dobrostan psychiczny dziecka , ...
Last access:Thursday, 28 November 2019, 10:31 PM  (13 days 22 hours)