Anna Skuzińska

Picture of Anna Skuzińska
Country:Poland
City/town:Elbląg
Courses:Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki , Psychologia rozwojowa , Rozwój i dobrostan psychiczny dziecka , Psychoterapia, Nowoczesne metody poszukiwania pracy i rekrutacji, Aktywizacja osób bezrobotnych, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia rozwoju, Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń rozwoju, PEDAGOGIKA SPECJALNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE, Polski i europejski rynek pracy, Przedsiębiorczość w pracy doradcy zawodowego, Psychologia pracy i bezrobocia, PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU, Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju, Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WIEKU SZKOLNEGO, Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowego, Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, Zaburzenia społeczno-emocjonalne, Zarządzanie w oświacie - NEGOCJACJE , ...
Last access:Sunday, 19 May 2019, 08:21 PM  (7 days 8 hours)