Technologie Informacyjne (dr Aleksander Denisiuk)
(TI-AD-WNoZ)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Ćwiczenia z technologii informacyjnych. Zadania dostępne są w Internecie: http://www.denisjuk.euh-e.edu.pl/dydaktyka/cw/

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu