Technologie Informacyjne (Aleksander Denisiuk)
(TI-AD-Ped)

 This course requires an enrolment key

Ćwiczenia z technologii informacyjnych. Zadania dostępne są w Internecie: http://denisjuk.euh-e.edu.pl/dydaktyka/cw/

This course requires an enrolment key