Metodologia Badań Społecznych
(MBS)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały do ćwiczeń z Metodologii Badań Spoęłcznych prowadzonych w EUH-E na studiach licencjackich i magisterskich uzupelniających.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu