Prawne aspekty funkcjonowania oświaty
(Prawo w oświacie)

 This course requires an enrolment key

Wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania szkoły w kontekście obowiązujących przepisów. Kurs przeznaczony dla osób zamierzających pełnić funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.

This course requires an enrolment key