Prawne aspekty funkcjonowania oświaty
(Prawo w oświacie)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania szkoły w kontekście obowiązujących przepisów. Kurs przeznaczony dla osób zamierzających pełnić funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu