Statystyka Opisowa (Zarządzanie)
(SO)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Kolokwia ze statystyki opisowej na kieunku zarządzanie. Zaliczenie odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów. Pierwsze jest dostępne od 18 maja do 1 czerwca. Drugie zaś od 16 do 29 czerwca. Każde kolokwium ma po 6 zadań. Każde zadanie warto jest jeden punkt i ma jedno podejście. 2 poprawnych zadania zalicza kolokwium. Do indeksu wpisuje się ocena średnia. Ale nie więcej niż 5 i nie mniej niż 2.

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu