Zarządzanie strategiczne
(ZSt)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Specjalność: zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu