Sub-categories
Język angielski

Courses 
Nowoczesne techniki diagnostyczneThis course requires an enrolment key
Patologia Wykłady Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, RatownictwoThis course requires an enrolment key
Pedagogika (zaoczni)This course requires an enrolment key
PediatriaThis course requires an enrolment key
Podstawy pielęgniarstwaThis course requires an enrolment key
PsychoterapiaThis course requires an enrolment key
RadiologiaThis course requires an enrolment key
Teoria pielęgniarstwaThis course requires an enrolment key
Zarządzanie zasobami ludzkimi (II stopień)This course requires an enrolment key
Zdrowie publiczneThis course requires an enrolment key
Technologie Informacyjne (mgr. R. Malentowicz) R1z-i1/i2This course requires an enrolment key