Sub-categories
Język angielski

Courses 
BiostatystykaThis course requires an enrolment key
FinanseThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Finanse przedsiębiorstwThis course requires an enrolment key
Finanse publiczne i prawo finansowe (dr P. Galiński)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Finansowanie inwestycji publicznychThis course requires an enrolment key
Informatyka w zarządzaniuThis course requires an enrolment key
koncepcja współczesnego przywództwaThis course requires an enrolment key
Matematyka 2018This course requires an enrolment key
Matematyka (mgr. M. Rosejno)This course requires an enrolment key
Nauka o organizacji oraz Zarzadzanie kryzysoweThis course requires an enrolment key
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej This course requires an enrolment key
Partnerstwo publiczno-prywatneThis course requires an enrolment key
Podstawy prawa i postępowania podatkowegoThis course requires an enrolment key
Podstawy prawa i postępowania skarbowegoThis course requires an enrolment key
Prawo podatkoweThis course requires an enrolment key
Rachunkowość finansowaThis course requires an enrolment key
Statystyka (dr Bogdan Staruch)This course requires an enrolment key
Statystyka opisowa (dr Bogdan Staruch)This course requires an enrolment key
Statystyka opisowa (mgr M. Rosejno)This course requires an enrolment key
Systemy zabezpieczeń społecznychThis course requires an enrolment key
Technologie InformacyjneThis course requires an enrolment key
Technologie Informacyjne (mgr. M. Rosejno)This course requires an enrolment key
Zarządzanie zasobami ludzkimi (II stopień, mgr)This course requires an enrolment key
Zasady podziału środków publicznychThis course requires an enrolment key
Technologie Informacyjne (mgr. R.Malentowicz) B3z-c2/c2This course requires an enrolment key
Informatyka w zarządzaniu (mgr. R. Malentowicz) Z3z-c1/c2This course requires an enrolment key