Sub-categories
Język angielski

Courses 
BiostatystykaThis course requires an enrolment key
Ekonomika produkcjiThis course requires an enrolment key
FinanseThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Finanse przedsiębiorstwThis course requires an enrolment key
Finanse publiczne i prawo finansowe (dr P. Galiński)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Finanse samorządu terytorialnegoThis course requires an enrolment key
Finansowanie inwestycji publicznychThis course requires an enrolment key
Informatyka w zarządzaniuThis course requires an enrolment key
Informatyka w zarządzaniu Z3z cwThis course requires an enrolment key
koncepcja współczesnego przywództwaThis course requires an enrolment key
Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowychThis course requires an enrolment key
MatematykaThis course requires an enrolment key
Matematyka 2018This course requires an enrolment key
Matematyka (mgr. M. Rosejno)This course requires an enrolment key
Matematyka Wykłady (Aleksander Denisiuk)This course requires an enrolment keyInformation
Nauka o organizacji oraz Zarzadzanie kryzysoweThis course requires an enrolment key
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej This course requires an enrolment key
Partnerstwo publiczno-prywatneThis course requires an enrolment key
Podstawy prawa i postępowania podatkowegoThis course requires an enrolment key
Podstawy prawa i postępowania skarbowegoThis course requires an enrolment key
Polityka spójności i fundusze strukturalneThis course requires an enrolment key
Prawo podatkoweThis course requires an enrolment key
Projektowanie systemu wynagrodzeńThis course requires an enrolment key
Rachunkowość finansowaThis course requires an enrolment key
Statystyka (dr Bogdan Staruch)This course requires an enrolment key
Statystyka opisowa (dr Bogdan Staruch)This course requires an enrolment key
Statystyka opisowa (mgr M. Rosejno)This course requires an enrolment key
Statystyka Opisowa (Zarządzanie)This course requires an enrolment keyInformation
Statystyka z demografią (administracja)This course requires an enrolment key
Systemy zabezpieczeń społecznychThis course requires an enrolment key
Technologie InformacyjneThis course requires an enrolment key
Technologie Informacyjne (dr Bogdan Staruch)This course requires an enrolment key
Technologie Informacyjne (mgr. M. Rosejno)This course requires an enrolment key
Zarządzanie publiczneThis course requires an enrolment key
Zarządzanie zasobami ludzkimi (II stopień, mgr)This course requires an enrolment key
Zasady podziału środków publicznychThis course requires an enrolment key