Sub-categories
Język angielski

Courses 
Stymulowanie rozwoju dziecka (M.Spryszyńska)This course requires an enrolment key
Aktualne problemy teorii kształceniaThis course requires an enrolment key
Aktualne Problemy Teorii WychowaniaThis course requires an enrolment key
AndragogikaThis course requires an enrolment key
Diagnoza pedagogiczna (Jaworska)This course requires an enrolment key
Diagnoza psychopedagogicznaThis course requires an enrolment key
Diagnoza psychopedagogiczna z ewaluacją osiągnięćThis course requires an enrolment key
Dydaktyka ogólnaThis course requires an enrolment key
Dysharmonia w rozwoju dziecka - diagnoza, profilaktyka, terapia This course requires an enrolment key
Edukacja zintegrowanaThis course requires an enrolment key
Elementy socjoterapiiThis course requires an enrolment key
Emisja głosuThis course requires an enrolment key
Emisja głosu z elementami logopediiThis course requires an enrolment key
Język Niemiecki, sem. 1This course requires an enrolment key
Konstruowanie i realizowanie indywidualnych programów terapeutycznychThis course requires an enrolment key
Metodologia Badań Społecznych This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki This course requires an enrolment key
Pedagogika ogólnaThis course requires an enrolment key
Pedagogika penitencjarnaThis course requires an enrolment key
Pedagogika RodzinyThis course requires an enrolment key
Podstawy pedagogiki ogólnejThis course requires an enrolment key
Podstawy psychologii klinicznej w pracy pedagogaThis course requires an enrolment key
Praca z dzieckiem z zaburzeniami emocji i zachowaniaThis course requires an enrolment key
Prawne aspekty funkcjonowania oświatyThis course requires an enrolment keyInformation
Profilaktyka społecznaThis course requires an enrolment key
Programy Profilaktyczne i Terapeutyczne w ResocjalizacjiThis course requires an enrolment key
Projektowanie , dokumentowanie i ewaluacja pracy nauczycielaThis course requires an enrolment key
Projektowanie, organizowanie i ewaluacja pracy nauczycielaThis course requires an enrolment key
Psychologia rozwojowa This course requires an enrolment key
Psychometria w PedagogiceThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowaniaThis course requires an enrolment key
rozwiązywanie konfliktówThis course requires an enrolment key
Rozwiązywanie konfliktów UZThis course requires an enrolment key
Rozwój i dobrostan psychiczny dziecka This course requires an enrolment key
socjologia wychowaniaThis course requires an enrolment key
Socjologia wychowania R2This course requires an enrolment key
Technologie Informacyjne (Aleksander Denisiuk)This course requires an enrolment keyInformation
Warsztaty kompetencji badawczych pedagoga POiSThis course requires an enrolment key
Zaburzenia Rozwoju IndywidualnegoThis course requires an enrolment key
Zaburzenia rozwoju indywidualnego ZEW 4This course requires an enrolment key