Courses 
PsychologiaThis course requires an enrolment key
Aktywizacja osób bezrobotnychThis course requires an enrolment key
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia rozwojuThis course requires an enrolment key
Autyzm, Zespół Kruchego Chromosomu X, Zespół Tourette'a, Zespół SawantaThis course requires an enrolment key
Diagnoza, edukacja i terapia osób z autyzmemThis course requires an enrolment key
Diagnoza pedagogicznaThis course requires an enrolment key
marketing i zarzadzanie w biblioteceThis course requires an enrolment key
Marketing usług oświatowychThis course requires an enrolment key
Metody i formy pracy z uczniem dyslektycznymThis course requires an enrolment key
Metodyka doradztwa zawodowegoThis course requires an enrolment key
Metodyka Nauczania This course requires an enrolment key
NegocjacjeThis course requires an enrolment key
Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń rozwojuThis course requires an enrolment key
Nowoczesne metody poszukiwania pracy i rekrutacjiThis course requires an enrolment key
Pedagogika specjalnaThis course requires an enrolment key
PEDAGOGIKA SPECJALNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIEThis course requires an enrolment key
Polski i europejski rynek pracyThis course requires an enrolment key
Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnychThis course requires an enrolment key
Przedsiębiorczość w pracy doradcy zawodowegoThis course requires an enrolment key
Psychologia pracy i bezrobociaThis course requires an enrolment key
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIUThis course requires an enrolment key
Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwojuThis course requires an enrolment key
Rozwiązywanie konfliktów w grupieThis course requires an enrolment key
Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowegoThis course requires an enrolment key
teoria organizacji zarządzania This course requires an enrolment key
TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WIEKU SZKOLNEGOThis course requires an enrolment key
Uczymy się
Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowegoThis course requires an enrolment key
wprowadzenie do pedagogikiThis course requires an enrolment key
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznejThis course requires an enrolment key
Zaburzenia społeczno-emocjonalneThis course requires an enrolment key
zarządzanie kadrami This course requires an enrolment key
Zarządzanie w oświacie - NEGOCJACJE This course requires an enrolment key
Zespół AspergeraThis course requires an enrolment key