Courses 
PsychologiaThis course requires an enrolment key
Aktywizacja osób bezrobotnychThis course requires an enrolment key
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia rozwojuThis course requires an enrolment key
Autyzm, Zespół Kruchego Chromosomu X, Zespół Tourette'a, Zespół SawantaThis course requires an enrolment key
Diagnoza pedagogicznaThis course requires an enrolment key
Metody i formy pracy z uczniem dyslektycznymThis course requires an enrolment key
Metodyka doradztwa zawodowegoThis course requires an enrolment key
Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń rozwojuThis course requires an enrolment key
Nowoczesne metody poszukiwania pracy i rekrutacjiThis course requires an enrolment key
Pedagogika specjalnaThis course requires an enrolment key
PEDAGOGIKA SPECJALNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIEThis course requires an enrolment key
Polski i europejski rynek pracyThis course requires an enrolment key
Przedsiębiorczość w pracy doradcy zawodowegoThis course requires an enrolment key
Psychologia pracy i bezrobociaThis course requires an enrolment key
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIUThis course requires an enrolment key
Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwojuThis course requires an enrolment key
Rozwiązywanie konfliktów w grupieThis course requires an enrolment key
Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowegoThis course requires an enrolment key
TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WIEKU SZKOLNEGOThis course requires an enrolment key
Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowegoThis course requires an enrolment key
wprowadzenie do pedagogikiThis course requires an enrolment key
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznejThis course requires an enrolment key
Zaburzenia społeczno-emocjonalneThis course requires an enrolment key
Zarządzanie w oświacie - NEGOCJACJE This course requires an enrolment key
Zespół AspergeraThis course requires an enrolment key